Polepitev steklenih površin na Prireditvenem centru

Kultura, šport in nevladne organizacije
2.100,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
2020
2020